گرگ آسمان

Gorgeaseman

پست هاي مربوط به تاريخ مارس, 2014:

رمزنگار و رمزگشای سایفر سزار – نگارش ۱٫۰٫۰

نرم افزار رمزنگار و رمزگشای سایفر سزار

در رمز نگاری، رمز سزار یکی از ساده ترین و شناخته ترین تکنیکهای رمز نگاری است که با عناوین رمز جابجایی، کد سزار یا جابحایی سزار نیز شناخته میشود. این رمز یک نوع رمز جانشینی است که هر حرف در متن اصلی با حرف دیگری با فاصله ثابت جابجا میشود. برای مثال با مقدار انتقال ۳، A با D ، D با G و به همین ترتیب جانشین میشوند. نام آن از ژولیوس سزار گرفته شده است. او از این روش برای ارتباط با فرماندهان خود استفاده میکرد. مرحله ی رمز نگاری از رمز سزار که از روش های پیچیده تر شکل گرفته، انجام میشود. مانند رمز Vigenere. این رمز استفاده های پیشرفته در سیستم های ROT۱۳ دارد. مانند همه رمزهای با روش جانشینی حروف، رمز سزار نیز به راحتی شکسته میشود و به طور اساسی هیچ امنیت ارتباطی را پیشنهاد نمیکند. با این حال شکستن این رمز و حتی رمزنگاری آن به صورت دستی، بسیار زمان بر است. نرم افزار رمزنگار و رمزگشای سایفر سزار، در کمترین زمان قادر است تا رمزنگاری و رمزگشایی کد سزار را برای شما انجام دهد.

قابلیت های کلیدی:
– رمز نگار و رمز گشایی همزمان در یک برنامه
– امکان رمز نگاری سزار با کلید دلخواه
– امکان رمز گشایی سزار با کلید از پیش تعیین شده
– امکان رمز گشایی سزار با روش Brute Force

 

تصاویری از محیط نرم افزار:

» ادامه مطلب

» ديدگاه ۷