گرگ آسمان

Gorgeaseman

پست هاي مربوط به تاريخ می, 2014:

نرم افزار روز شمار پارسی – نگارش ۳٫۱٫۰

نرم افزار روز شمار پارسی

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که تاریخ را فراموش کنید و هنگام کار با کامپیوتر از خودتان سوالاتی مثل ”امروز چندمه؟“ یا ”امروز چند شنبه ست؟“ بپرسید! البته این مسئله با استفاده از نرم افزارهای تقویم قابل حل است ولی مزیت نرم افزار روز شمار پارسی نسبت به دیگر نرم افزارها این است که با استفاده از این نرم افزار تاریخ و روز هفته همواره در مقابل چشمان شما خواهد بود! همچنین میتوانید آنها را به دلخواه خود سفارشی سازی نمایید.

تصاویری از محیط نرم افزار:

  

» ادامه مطلب

» ديدگاه ۷