گرگ آسمان

Gorgeaseman

رکورددارها

 

رکورددارهای بازی شعر یادت بمونه

نفرات برتر بازی شعر یادت بمونه :

 

کاپ طلایی نفر اول برتر : MHD-93.11.24 زمان کل : ۱۲:۲۴ تعداد گروه : ۱۹

کاپ نقره ای نفر دوم برتر : sepehr.mehri زمان کل : ۱۳:۳۷ تعداد گروه : ۱۲

کاپ برنزی نفر سوم برتر sepehrmehri زمان کل : ۱۳:۴۰ تعداد گروه : ۱۲

 __________________________________________________________________

سایر رکوردهای ثبت شده :

۱ – نام : NastaraN / زمان کل : ۱۷:۵۵ / تعداد گروه : ۴۲

۲ – نام : Hesam_SiM / زمان کل : ۱۸:۱۱ / تعداد گروه : ۴۲

۳ – نام : Mehdi_T / زمان کل : ۱۸:۴۰ / تعداد گروه : ۴۲

۴ – نام : Server555 / زمان کل : ۲۰:۳۳ / تعداد گروه : ۴۲

۵ – نام : Hamid / زمان کل : ۲۷:۰۱ / تعداد گروه : ۴۲

۶ – نام : Mehdi_T / زمان کل : ۲۹:۵۴ / تعداد گروه : ۴۲

۷ – نام : SuNNy / زمان کل : ۵۵:۴۲ / تعداد گروه : ۴۲

۸ – نام : shitiloo / زمان کل : ۲۸:۰۸ / تعداد گروه : ۱۰

۹ – نام : Shahin / زمان کل : ۱۷:۰۰ / تعداد گروه : ۱۷

۱۰ – نام : rezaasgari / زمان کل : ۲۷:۱۸ / تعداد گروه : ۳۸

۱۱ – نام : ghayourbrothers / زمان کل : ۲۴:۰۲ / تعداد گروه : ۱۶

۱۲ – نام : KhaterehMag.ir / زمان کل : ۱۵:۵۵ / تعداد گروه : ۴۳

۱۳ – نام : KhaterehMag.ir / زمان کل : ۱۳:۵۶ / تعداد گروه : ۱۰

۱۴ – نام : warning / زمان کل : ۲۱:۴۳ / تعداد گروه : ۴۲

۱۵ – نام : SahebDel / زمان کل : ۲۲:۵۷ / تعداد گروه : ۲۱

۱۶ – نام : SahebDel / زمان کل : ۱۴:۴۲ / تعداد گروه : ۱۰

۱۷ – نام : sepehr.mehri141 / زمان کل : ۱۹:۰۵ / تعداد گروه : ۱۰

۱۸ – نام : ak / زمان کل : ۲۷:۰۷ / تعداد گروه : ۴۳

۱۹ – نام : EHSAN-YASHI / زمان کل : ۱۵:۲۸ / تعداد گروه : ۱۰

۲۰ – نام : rasoul / زمان کل : ۳۴:۵۹ / تعداد گروه : ۴۲

۲۱ – نام : MAJID / زمان کل : ۲۲:۰۱ / تعداد گروه : ۴۴

۲۲ – نام : sepehrmehri / زمان کل : ۱۳:۴۰ / تعداد گروه : ۱۲

۲۳ – نام : sepehr.mehri / زمان کل : ۱۳:۳۷ / تعداد گروه : ۱۲

۲۴ – نام : ali / زمان کل : ۲۸:۰۱ / تعداد گروه : ۴۴

۲۵ – نام : ali.k / زمان کل : ۱۸:۵۴ / تعداد گروه : ۴۴

۲۶ – نام : Guitar.K / زمان کل : ۱۷:۵۵ / تعداد گروه : ۲۳

۲۷ – نام : hosseindesoomi / زمان کل : ۱۹:۴۲ / تعداد گروه : ۱۰

۲۸ – نام : Erfan_136__SS / زمان کل : ۲۶:۲۹ / تعداد گروه : ۱۰

۲۹ – نام : mehdi / زمان کل : ۲۳:۳۳ / تعداد گروه : ۴۴

۳۰ – نام : parham.saeideh / زمان کل : ۳۴:۵۳ / تعداد گروه : ۱۱

۳۱ – نام : ParhamAlipour / زمان کل : ۲۰:۱۲ / تعداد گروه : ۱۱

۳۲ – نام : Dj-Meysam / زمان کل : ۱۶:۲۸ / تعداد گروه : ۱۰

۳۳ – نام : pedram / زمان کل : ۲۵:۲۷ / تعداد گروه : ۴۴

۳۴ – نام : aran / زمان کل : ۲۴:۱۱ / تعداد گروه : ۱۰

۳۶ – نام : azin / زمان کل : ۲۷:۰۲ / تعداد گروه : ۱۰

۳۷ – نام : Mohamad_mfaa / زمان کل : ۱۹:۵۴ / تعداد گروه : ۱۰

۳۸ – نام : AmirhosseinGhaemi / زمان کل : ۱۹:۰۴ / تعداد گروه : ۱

۳۹ – نام : AmirhosseinGhaemi / زمان کل : ۱۳:۴۶ / تعداد گروه : ۱

۴۰ – نام : alireza1421 / زمان کل : ۲۲:۲۰ / تعداد گروه : ۴۴

۴۵ – نام : Aliman75 / زمان کل : ۱۴:۴۰ / تعداد گروه : ۱۰

۴۶ – نام : pooya79 / زمان کل : ۱۸:۲۸ / تعداد گروه : ۱۰

۴۷ – نام : pooya / زمان کل : ۱۶:۱۰ / تعداد گروه : ۱۰

۴۸ – نام : Happi / زمان کل : ۳۴:۵۲ / تعداد گروه : ۱۵

۴۹ – نام : parizad / زمان کل : ۲۰:۳۳ / تعداد گروه : ۱۱

۵۰ – نام : arvin73 / زمان کل : ۲۰:۵۷ / تعداد گروه : ۱۰

۵۱ – نام : aliahmadi67 / زمان کل : ۲۲:۱۴ / تعداد گروه : ۴۵

۵۲ – نام : anonymous / زمان کل : ۲۱:۰۸ / تعداد گروه : ۴۴

۵۳ – نام : Yosef / زمان کل : ۲۷:۱۹ / تعداد گروه : ۱۰

۵۴ – نام : Aref / زمان کل : ۲۶:۴۷ / تعداد گروه : ۱۰

۵۵ – نام : saman / زمان کل : ۲۹:۳۴ / تعداد گروه : ۱۷

۵۶ – نام : MHD-93.11.24 / زمان کل : ۱۲:۲۴ / تعداد گروه : ۱۹

۵۷ – نام : safa / زمان کل : ۱۹:۴۳ / تعداد گروه : ۱۵

۵۸ – نام : nadya / زمان کل : ۱۸:۵۵ / تعداد گروه : ۱۱

۵۹ – نام : FATEME / زمان کل : ۲۰:۲۴ / تعداد گروه : ۱۰

۶۰ – نام : poya / زمان کل : ۲۴:۲۳ / تعداد گروه : ۱۰

۶۱ – نام : nadya / زمان کل : ۱۶:۲۴ / تعداد گروه : ۱۰

۶۲ – نام : HadiRsh76 / زمان کل : ۱۸:۴۵ / تعداد گروه : ۴۴

۶۳ – نام : masoume / زمان کل : ۴۸:۵۵ / تعداد گروه : ۱۰

۶۴ – نام : hamid / زمان کل : ۲۵:۱۶ / تعداد گروه : ۱۴

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ ۱۳:۳۴
دیدگاه‌ها برای رکورددارها بسته هستند